FANDOM


Relikwie są to przedmioty, które wykazując cudowne właściwości wpływają na statystyki gracza. Relikwiami mogą być też ludzie lub zwierzęta. Spis wszystkich relikwii zaimplementowanych w grze można sprawdzić na blogu. Wybrane relikwie mogą być też wymagane jako warunek ukończenia questu.


Historia Relikwii Edytuj

Relikwie
W dawnych wiekach za relikwie uważano jedynie przedmioty posiadające nadprzyrodzone właściwości. Relikwie te były sprawdzane i ogłaszane przez Papiestwo. Wszystkie relikwie przynosiły pożytek swoim właścicielom. Gdy w XXI wieku nawiązano bliską współpracę z parafiami z Polski katalog relikwii powiększył się i zmieniły się zasady o rozpoznawania i uznawania relikwii. Pojawiły się:
  • Relikwie codzienne (zwykłe przedmioty pomagające księżą w pełnieniu ich obowiązków). Pierwszą tego typu relikwią było Cingulum z Ołowianymi Kulkami. Jego właściwości nie były cudowne. Przewiązanie się w pasie Cingulum przez lektorów powodowało, że nie spadały im gacie w czasie walki i tym samym wzrastała ich wartość bojowa. Relikwia używana wcześniej i nieoficjalnie po parafiach została oficjalnie uznana 15 marca 2011.
  • Relikwie eteryczne (relikwie nie posiadające materialnych przejawów istnienia). Wcześniej wszystkie relikwie musiały dać się dotknąć lub co najmniej dać się zamknąć w relikwiarzu lub sejfie. Pierwszą relikwią, która nie spełniała tego warunku był Śpiew Aniołów Po Małej Flaszce. Została ona oficjalnie uznana 16 marca 2011.
  • Relikwie szkolne (relikwie będące świadectwami ukończenia kursu lub szkoły). Uznanie tego typu relikwii było naturalną konsekwencją obniżania się przeciętnego wykształcenia duchowieństwa i szerzącego wśród nich alfabetyzmu. Pierwszą kursem kończącym się otrzymaniem tego typu relikwii był Kurs Zawodowy Poziom 1. Kurs działa od 7 kwietnia 2011 do dziś.
  • Żywe relikwie (ludzie będący relikwiami). Początkowo Papiestwo odrzucało pomysły na takie relikwie twierdząc, że zamykanie osób w hermetycznych sejfach lub dzielenie na części między 2-3 relikwiarze jest barbarzyństwem. Dopiero 11 kwietnia 2011 uznano pierwszą tego relikwię - Kosmicznego Jurka.
  • Relikwie zwierzęce (żywe zwierzęta stające się relikwiami). Po pojawieniu się żywych relikwii wkrótce pojawiły się próby awnansowania domowych kotów i podwórkowych burków do poziomu relikwii. Jednak dopiero 3 maja 2011 do takiej duchowej pozycji doszła Osamotniona Koza.
  • Relikwie kantorowe (relikwie służące jedynie do wymiany odpustów na C$). Pierwszą tego relikwią była uznana 25 maja 2011 Cudowna Zamiana. Po kilku miesiącach ukazała się jej ulepszona wersja - Cudowna Zamiana z Czipem.
  • Relikwie dziwne i trefne (relikwie, które osłabiały lub zabierały coś właścicielowi). Pierwszą tego relikwią były uznane 28 maja 2011 Czipsy.

Rodzaje relikwii Edytuj

Ze względu na sposób oddziaływania na gracza relikwie dzielimy na:

  • Zwykłe Wszystkie bonusy relikwii wpływają pozytywnie na parafię zwiększając jej statystyki. Te relikwie były dostępne od początku gry i są zawsze mile widziane po parafiach.
  • Dziwne Cześć bonusów relikwii jest pozytywna a część ujemna. Gracz musi sam określić czy warto je mieć.
  • Trefne Wszystkie oferowane przez relikwię bonusy są ujemne. Relikwie takie są czasami wymagane przy rozwiązywaniu questów lub aby wywołać specjalny efekt (np: obniżkę kosztu wynajęcia wikarego).

Zdobywanie i tracenie relikwii Edytuj

Relikwię można pozyskać:


Relikwię można stracić:

Każda relikwia, która nie znajduje się w sejfie może zostać utracona. I nie ma znaczenia fakt czy atakujesz czy też jesteś atakowany. Dotyczy to również relikwii wystawionych na sprzedaż przez Wolny Rynek. Poza schowaniem relikwii w sejfie gracz nie ma możliwości wpłynięcia na ten sposób tracenia własnych relikwii.
Sprzedaż relikwii jest opisana w dziale Handel


Ilość relikwii Edytuj

Można mieć dowolną ilość relikwii (w tym relikwii jednego rodzaju). Jednak na parafię wpływa tylko jedna relikwia danego typu. Limitowana jest za to pojemność sejfu, czyli ilość relikwii chronionych przed zabraniem przez innych graczy.


Bonusy z relikwii Edytuj

Bonusy z jednakowych relikwii nie sumują się. Relikwia schowana w sejfie również oddziałuje na parafię. Jeśli relikwia trafi na Wolny Rynek to przestaje dodawać swoje bonusy do parafii. (Dzięki wystawieniu relikwii na Wolny Rynek po cenie zaporowej gracz może pozbyć się ujemnego oddziaływania trefnych i dziwnych relikwii a jednocześnie wciąż pozostać jej właścicielem).


Relikwie graczy Edytuj

Gracze mogą zaproponować swoje relikwie. W przypadku wykorzystania relikwii gracza, otrzymuje on egzemplarz autorski za równowartość 1 C$. Gracze zgłaszają swoje relikwie Tutaj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.